L’IVTM, com gestionar les bonificacions per clàssics?

Aquesta setmana passada, un lector ens ha fet una consulta sobre l’IVTM, les excepcions i bonificacions, com funcionen i com és gestionen. Com ell, i veien les xarxes, veiem que hi ha dubtes al respecte, així que, per tots aquells que us inicieu en el mon del clàssic o bé aquells que encara no ho heu gestionat i us planteja neguit i confusió, us en fem cinc cèntims.

Què és l’IVTM.

L’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) és l’impost que grava la titularitat dels vehicles aptes per circular per les vies públiques. El paguen, els propietaris dels vehicles declarats a la Direcció General de Trànsit(DGT), siguin persones físiques o jurídiques.

És un impost municipal, el quan i el com pagar, l’estableix cada consistori. Hi ha consistoris que el cobren directament, i n’hi ha que utilitzen agents de cobrament de tributs com per exemple BASE.

Per fer el pagament, es pot fer via presencial a les oficines de corbament municipal, amb targeta als caixers autoritzats o be directament a càrrec del compte bancari, tu decideixes.

Qui ho regula?

El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (articles 92 a 99).

Els Ajuntaments, determinen en sessió de Ple, anualment, els imports del IVTM, dins dels límits per sota i per sobre que marca la llei així com les bonificacions i excepcions: vehicles de més de 25 any o VH, Minusvàlids, Elèctrics, Híbrids, Familia Nombrosa, etcètera.

Cada ajuntament és lliure de decidir, si aplica o no aquestes, i en quin grau.

IVTM i els vehicles de més de 25 anys.

Com dèiem, els vehicles de més de 25 anys, poden tenir, segons el criteri de cada ajuntament, bonificacions sobre el IVTM.

Per aquesta llibertat, ús podeu trobar amb casos on:

1- Vehicle més de 25 anys: 100% Bonificats.

2- Vehicles més de 25 anys: 25%, més de 30 anys: 50%, més de 35: 75% més de 40anys: 100%

3- Vehicles més de 25 anys: Bonificació 0.

Us he posat tres exemples de les múltiples variables que existeixen.

Si teniu dubtes del vostre ajuntament en concret, podeu realitzar la consulta al mateix ajuntament o al agent recaudador. Us la facilitaran perfectament.

La bonificació és Automàtica?

Molts us trobeu que compreu un clàssic, us el poseu al vostre nom, i al any següent us arriba el impost a casa, i us enfadeu. Calma i tranquil·litat!

Si heu fet la consulta al ajuntament, i hi ha bonificacions, aquestes no son automàtiques!

Heu de anar al agent recaudador, sigui el propi ajuntament o BASE, i realitzar una instància per que us apliquin la bonificació. Normalment, heu de aportar fotocopia del permís de circulació, fitxa técnica i DNI.

Hi ha ajuntament que requereixen un certificat d’algun club de clàssics, reconegut per ells, que reconegui el vostre cotxe com a clàssic(Força absurd pero n’hi ha que ho demanen). Això ho sabreu al fer la consulta.

Si ja heu pagat la anualitat, no hi patiu o sí, feu la instancià i us retornaran la part pagada de més si teniu un ajuntament generós, no tots ho son. Alguns us diran que serà de aplicació a la següent anualitat.

Resumin.

Així que recordeu, l’IVTM és un import municipal, regulat per llei i fixat per l’ajuntament, que pot tenir bonificacions per els clàssics i que no s’autogestiona, heu de fer vosaltres la consulta i el requeriment.

Consell: Tal com compreu un clàssic tramiteu el requeriment. No us despisteu i així no us cobraran la següent anualitat.

Desitgem que us sigui de utilitat.

Salut i Benzina

850

 

 

3 Comments

 1. Ajuntament l’ hospitalet.
  Octubre 2016 compro un classic amb matricula historica.
  Marc 2017 avis de pagament impost 2017.
  Abril tramito la instancia amb tota la documentacio.
  Li donan entrada i em diuen que la bonificacio sera a partir del 2018 i lo pagat no se retorna.
  Gracies per el article, pero com dieu, cada ajuntament treballa diferent.

  • hem estat de sort, el nostre ajuntament retorna íntegrament, cosa que seria lo més Logic i normal. D’Altra banda, ens hem de mentalitzar de realitzar el tràmit al mateix moment de la compra, i així ja no hi ha pròxima anualitat.

 2. No es verdad q devuelvan lo pagado de más. Tb depende d cada Ayuntamiento. X ejemplo, en Sant Boi de Llobregat la bonificación se aplica a partir del ejercicio siguiente al q se te concede la bonificación.

Leave a Reply

La teva adreça no serà publicada.


*